O projektu

interreg-logo

Glavni cilj projekta KRASn'KRŠ je ohranitev in valorizacija bogate naravne in kulturne dediščine na območju nove čezmejne trajnostne destinacije KRASn'KRŠ (skovanka iz besed KRAS po slovensko in KRŠ po hrvaško) v kateri so po načelih trajnostnega turizma promovirani štirje značilni tipi kraške pokrajine in njihova dediščina: nizki kras, kontaktni kras, visoki in obalni kras.

Z inovativno interpretacijo dediščine se turistična ponudba prilagaja potrebam sodobnih obiskovalcev. Slednja je vezana na štiri omenjene tipe krasa in obstoječe zaščitene subjekte kraške dediščine na omenjenih tipih krasa v Sežani (nizki kras), Škocjanskih jamah (kontaktni kras), Brodu na Kolpi (visoki kras) in Punatu (obalni kras). Turistična ponudba destinacije je vzpostavljena z 18 čezmejnimi trajnostnimi 4karst in KarsTrail turističnimi proizvodi, zasnovanimi na načelih trajnostnega turizma za različne ciljne skupine obiskovalcev (družine, pohodniki, kolesarji itd.).

Povezovanje majhne in razdrobljene turistične ponudbe za usmerjanje obiskovalcev tudi v ogleda vredno zaledje je doseženo z usmerjanjem obiskovalcev na manj znane vroče točke kraške podeželske dediščine v zaledju. Neposredne koristi imajo tudi lokalni prebivalci saj se odpirajo možnosti za nova delovna mesta v turizmu. Inovativnost projekta je integriran pristop ohranjanja in promocije dediščine v kombinaciji s pristopom trinivojske interpretacije dediščine.

Za destinacijo KRASn'KRŠ in izbrane ciljne skupine je bila izdelana digitalna navigacijska platforma SmarTKarst (www.smartkarst.eu), ki povzema, povezuje in nadgrajuje (v okviru zmožnosti interpretacijskih orodij) vsebine 4Karst in KarsTrail proizvodov, ter podaja informacije o poteh in krasu na sodoben način. Temelji na kartografski zasnovi, kjer so označene vse v destinacijo vključene lokacije: območja interpretacijskih centrov in poligonov, vroče točke, obstoječa turistična ponudba in omrežje poti. V ta namen je bilo izvedeno trasiranje mreže kolesarskih in pohodnih poti po obstoječi komunikacijski infrastrukturi. Z digitalno platformo SmarTkarst želimo biskovalce trajnostno usmerjati na vse zanimivosti na destinaciji.

krasnkrs-logo


zrc   ksp   psj   gp   pmr   punat   muze