KARSTRAIL

S konceptom trajnostnega usmerjanja turistov po destinaciji so bili vzpostavljeni čezmejni turistični proizvodi KARSTRAIL - kolesarske ali pohodne poti za aktivne obiskovalce. Ti proizvodi povezujejo vroče točke vseh 4 tipov krasa. Gre za trajnostne čezmejne proizvode, namenjene aktivnim obiskovalcem (kolesarji, pohodniki), kjer je poudarek na smernicah trajnostnega turizma na celotnem nizu vključenih elementov.

Za potrebe kreiranja novih KARSTRAIL turističnih proizvodov so bili prepoznani naslednji kriteriji:

  • kriterij zanimivosti ob poteh (turistično ovrednotene vroče točke);
  • kriterij turistične ponudbe ob poteh (spanje, hrana, polnilnice, dogodki);
  • kriterij vrste aktivnosti (kolesarjenje, pohodništvo);
  • kriteriji kategorizacije kolesarskih poti;
  • posamezni IC kot izhodišče za kolesarske/pohodniške aktivnosti in odkrivanje znamenitosti kraškega sveta (spoznavanje kraške dediščine).

Definirana so bila osnovna izhodišča, ki so nato časovno in vsebinsko pogojevala dejansko izgradnjo posameznih KARSTRAIL turističnih proizvodov:

  • enodnevne kolesarske ture v okolici posameznega IC;
  • 2- in 3-dnevne  kolesarske povezave med posameznimi IC;
  • večetapna 8-dnevna kolesarska tura na širšem območju projekta, ki poveže vse IC;
  • pohodniška povezovalna transverzala (večetapna).

 

1-dnevne kolesarske ture (5):

klik Med Sežano in Škocjanom (36,0 km)
klik Divaški kolesarski krog (56,8 km)
klik Nad dolino Kolpe (37,9 km)
klik Med Punatom in Krkom (18,8 km)
klik Iz Punata čez Mesečev plato (52,3 km)

2-dnevne kolesarske ture (3):

klik Po slovenskem krasu (80,7 km)
klik Od Reke do Reke (114,1 km)
klik Preko Čičarije do morja (88,9 km)

3-dnevne kolesarske ture (4):

klik Od Sežane do Kolpe (151,4 km)
klik Od Kolpe do Kvarnerja (104,5 km)
klik Kraške planote v zaledju Reke (144,8 km)
klik Skozi Risnjak in okoli Snežnika (169,4 km)

8-dnevna kolesarska tura (1):

klik Veliki kraški krog (447,9 km)

Pohodniška povezovalna transverzala:

Pohodniška transverzala, ki znotraj projektnega območja povezuje obstoječe trase pohodniških poti Via Alpina, Via Dinarica in Via Adriatica. Poleg povezovalne poti oz. transverzale so možni tudi posamezni pohodi v okolici posameznih IC ter na relaciji med posameznimi IC in predlagano traso transverzale.

klik Via Alpina(del)
klik Via Dinarica (del)
klik Via Adriatica (del)