4Karst

Že ime samo pove, da 4KARST turistični produkti povezujejo 4 tipe krasa (KARST v angleščini pomeni kras/krš) oziroma 4 interpretacijske centre s 4 poligoni. Preko 4KARST produktov lahko obiskovalci doživeto in izkustveno spoznavajo zgodbo o krasni kraški pokrajini, ki jo imenujemo KRASn’KRŠ. 4KARST produkti povezujejo in tržijo skupno turistično ponudbo vseh 4 interpretacijskih tipov krasa. Proizvodi sledijo skupnim temam kot je geodiverziteta, biodiverziteta, človek v krasu in drugo. V okviru projekta so bili predlagani in razviti 4 integralni turistični produkti 4KARST: