Dobrodošli na krasu!

Kraško pokrajino zaznamujejo številni geomorfološki fenomeni, bodisi tisti na površini ali pa v podzemlju kraškega sveta. Relief kraške pokrajine oblikujejo vrtače (imenovane tudi doline), uvale, polja, suhe doline, udornice, brezna in jame, kar že na majhni medsebojni oddaljenosti ustvarja številna in v ekološkem oziru izjemno heterogena življenjska okolja. Dodaten dejavnik, ki prispeva k heterogenosti življenjskih okolij na krasu med Tržaškim in Kvarnerskim zalivom, je prepletanje klimatskih vplivov Sredozemlja, Dinaridov in Alp. In ravno heterogenost življenjskih okolij je pogoj za pestrost živega sveta kakor tudi kulturne dediščine.

4 Interpretacijski centri

4KARST sestavlja mrežo štirih interpretacijskih centrov, vezanih vsak na svoj tip krasa. Vsak center ima v zaledju svoj in-situ interpretacijski poligon in mrežo manj znanih,še ne valoriziranih vročih točk kraške podeželske dediščine. Štirje v projektu obravnavani interpretacijski centri so:

  • interpretacijski center kraške vegetacije na območju Botaničnega vrta Sežana (nizki kras)
  • interpretacijski center Park Škocjanske jame (kontaktni kras)
  • interpretacijski center Brod na Kolpi (visoki kras)
  • interpretacijski center Stara torklja/Stari toš v Punatu (obalni kras)
krasnkrs-logo-1stran

 

Prenesi aplikacijo za Android in iPhone:

google_app

apple_app

 


zrc   ksp   psj   gp   pmr   punat   muze