KarsTrail

Koncept održivog usmjeravanja turista duž lokacija uspostavio je prekogranične turističke proizvode KARSTRAIL - biciklističke ili pješačke staze za aktivne posjetitelje. Ovi proizvodi povezuju žarišta svih četiriju vrsta krša. Riječ je o održivim prekograničnim proizvodima za aktivne posjetitelje (bicikliste, izletnike), s naglaskom na smjernice održivog turizma kroz cijeli niz uključenih elemenata.

Za stvaranje novih turističkih proizvoda KARSTRAIL utvrđeni su sljedeći kriteriji:

  • kriterij atrakcija uz rute (sadržajnom i turističkom ocjenom hotspotova odnosno vrućih točaka);
  • kriterij turističke ponude duž ruta (spavanje, hrana, e-punionice, događanja);
  • kriterij vrste aktivnosti (biciklizam, planinarenje);
  • kriteriji za kategorizaciju biciklističkih ruta;
  • kriterij duljine odnosno udaljenosti između destinacija;
  • pojedinačni novoosnovani interpretacijski centri kao polazište za biciklističke / planinarske aktivnosti i otkrivanje znamenitosti krškog svijeta (učenje o krškoj baštini).

Definirana su osnovna polazišta koja su uvjetovala stvarnu izgradnju pojedinih KARSTRAIL turističkih proizvoda u smislu vremena i sadržaja:

  • jednodnevne biciklističke ture u okolinu interpretacijskih centara;
  • 2- i 3-dnevne biciklističke veze između pojedinih interpretacijskih centara;
  • 8-dnevna biciklistička tura u više etapa u širem području projekta koja povezuje sve interpretacijske centre;
  • tematske staze za planinarenje i učenje.

Svi turistički proizvodi KarstTrail (biciklističke i planinarske ture, tematske staze za učenje), osmišljeni u sklopu projekta Krasn'Krš, prikupljeni su i detaljno predstavljeni u sadržaju i kartografiji na donjih poveznicah.

 

catalog      map