Krasn'Krš FESTIVAL

Namen turističnega produkta Krasn'Krš Festival je udeležba na dogodkih. Krasn'Krš Festival postane skupna platforma za promocijo vseh dogodkov na temo krasa, ki se tekom leta odvijajo v interpretacijskih centrih. Večina dogodkov je vezana na mednarodni dan krasa 6.junija. Ob tem dnevu centri pripravijo dogodek, ki je povezan s krasom in tradicionalnimi kraškimi znanji. V projekt so vključeni vsi interpretacijski centri, ki obiskovalcem ponudijo udeležbo na izbranih festivalih, ki so vsebinsko vezani na kras. S produktom nagovarjamo tako obstoječe obiskovalce centrov, kot tudi potencialne nove obiskovalce.

Zgodba produkta:

“ Vsako leto obeležujemo mednarodni dan krasa, ko je se na večih lokacijah na krasu odvijajo dogodki, ki obiskovalcem približajo pokrajino krasa ter tradicionalnih kraških znanj. KrasnKrš Festival združuje vse dogodke, ki se odvijajo v vključenih interpretacijskih na dan krasa ali v tednih pred in po dogodki. V Sežani se udeleženci podajo na pot od vrtače do vrtače. V Škocijanskih jamah lahko kraško tradicijo spoznavajo na različnih dogodkih tekom leta. Na dan krasa pa obiskovalce povabijo na dogodek Kraška gmajna, na katerem udeleženci obiščejo jamo, spoznajo lokalno ponudbo na stojnica ter se preizkusijo v različnih znanjih na organiziranih delavnicah. Na Brodu na Kolpi na Festivalu krš obiskovalci preko predavanj in delavnic spoznavajo podzemni svet krasa. Med tem ko se na Punatu udeležijo lokalnih dogodkov, ki se zvrstijo v juniju.”