Krasn'Krš AKADEMIJA - Krasn'Krš Mojster

Namen turističnega produkta Krasn'Krš Akademija - Krasn'Krš Mojster je spoznavanje človekovega vpliva na kras ter znanj, ki jih je razvil, da je lahko na krasu preživel.Krasn'Krš Mojster je dodatna ponudba Karsn'Krš Akademije, pri čemer v ponudbo niso vključeni obiski centrov, temveč obiski delavnic v posameznih centrih, na katerih udeleženci pridobijo izkušnjo in znanja, ki so vsebinsko vezna na tradicijo znanj krasa. Na ta način centri med seboj promovirajo komplementarno ponudbo praktičnih delavnic, ter hkrati obiskovalcem ponudijo tradiconalna znanja. Potek produkta je oblikovan na podoben način kot Krasn'Krš Expert z razliko, da udeleženci lahko pridobijo naziv Krasn'Krš Vajenec ali Krasn'Krš Mojster. Na ta način jih motiviramo, da se udeležijo večih delavnic. Po udeležbi na eni delavnici udeleženec pridobi naziv Vajenec, po treh pa Mojster. Udeleženec pridobi diplomo in praktično nagrado v posameznem centru. Vsak od centrov razvije ponudbo vsaj ene delavnice, na kateri udeleženci pridobijo konkretno znanje za eno tematiko. V projekt so vključeni vsi interpretacijski centri, ki obiskovalcem ponudijo udeležbo na izbranih delavnicah, ki jih ali že izvajajo ali so pripravljene za potrebe projekta. S produktom nagovarjamo tako obstoječe obiskovalce centrov, kot tudi potencialne nove obiskovalce z interesom po specifičnih znanjih.  

Zgodba produkta:

“ Življenje na krasu je vedno zahtevalo veliko mero iznajdljivosti, vztrajnosti in pristne kraške trme. Kraški človek je skozi stoletja razvil načine kako preživeti v velikokrat trdem in neprijaznem okolju. Naučil se je izkoriščati kraško pokrajino in njene značilnosti v svoj prid s čimer je sooblikoval kraški svet in mu dal pristen pečat. Od gradnje suhih zidov, s katerimi je zavaroval rodovitne kose zemlje, do značilnosti kraške gradnje hiš z od burje zaščitenimi notranjimi dvorišči pa vse do specifične kulinarike. KrasnKrš Mojster produkt obiskovalcu odstre delček tradicionalnih znanj kraškega človeka. Z udeležbo na izbranih delavnicah in vodenih doživetjih gostje izkusijo, se dotaknejo in se sami preizkusijo v znanjih kraškega človeka. Udeležba na delavnicah vam prinese naziv KrasnKrš Vajenec in KrasnKrš Mojster. V Sežani boste doživeli izkušnjo kraških zelišč, ki so jo jih kraške ženske z veliko mero kreativnosti vedno spretno vtkale v svoj vsakdan. Popestrile so kraško kulinariko in v dom prinašale vonj po krasu. S prehodom po okolici Sežane boste spoznali lokalna zelišča in kraško vegetacijo. V Škocjanskih jamah se lahko preizkusite v izdelovanju ptičjih krmilnic in gnezdilnic. Kraški svet je bogat s pestrostjo ptic, ki so si med kraško vegetacijo našle svoj prostor. Obisk centra v Brodu na Kolpi vas bo popeljal v podzemni svet krasa, kjer boste v vodenih delavnicah spoznali in srečali živali, ki so se prilagodile večnemu življenju v temi. Svoj izobraževalni potep po krasu zaključite s spoznavanjem znanj in izkušenj povezanih z obdelavo in pridelavo olja na Krku.”