Dobrodošli u krš!

Krški krajolik karakteriziraju brojni geomorfološki oblici, bilo oni na površini ili u podzemlju, u krškom svijetu. Teren krškog krajolika oblikovan je vrtačama (koje se nazivaju i dolinama), uvalama, poljima, suhim dolinama, liticama, ponorima i špiljama. Drugi čimbenik koji pridonosi heterogenosti krških staništa između Tršćanskog zaljeva i Kvarnerskog zaljeva je interakcija klimatskih utjecaja s Mediterana, Dinarida i Alpa. A upravo je heterogenost životnih sredina preduvjet za raznolikost živog svijeta kao i kulturne baštine.

4 Interpretacijska centra

4KARST se sastoji od mreže od četiri interpretacijska centra, svaki vezan za svoj tip krša. Svaki centar ima svoj in-situ interpretacijski poligon i mrežu manje poznatih, još nevaloriziranih, žarišta krške ruralne baštine. Četiri interpretacijska centra o kojima je riječ u projektu su:

  • interpretacijski centar krške vegetacije na području Sežanskog botaničkog vrta (niski krš)
  • Interpretacijski centar Parka Škocjanske jame​​​​​​​ (dodirni odnosno kontaktni krš)
  • Interpretativni centar Brod na Kupi​​​​​​​ (visoki krš)
  • interpretacijski centar Stari toš u Punatu (obalni krš)
krasnkrs-logo-1stran

 


zrc   ksp   psj   gp   pmr   punat   muze