KarsTrail

S konceptom trajnostnega usmerjanja turistov po destinaciji so bili vzpostavljeni čezmejni turistični proizvodi KARSTRAIL - kolesarske ali pohodne poti za aktivne obiskovalce. Ti proizvodi povezujejo vroče točke vseh štirih tipov krasa. Gre za trajnostne čezmejne proizvode, namenjene aktivnim obiskovalcem (kolesarji, pohodniki), kjer je poudarek na smernicah trajnostnega turizma na celotnem nizu vključenih elementov.

Za potrebe kreiranja novih KARSTRAIL turističnih proizvodov so bili prepoznani naslednji kriteriji:

  • kriterij zanimivosti ob poteh (vsebinsko in turistično ovrednotene vroče točke);
  • kriterij turistične ponudbe ob poteh (spanje, hrana, e-polnilnice, dogodki);
  • kriterij vrste aktivnosti (kolesarjenje, pohodništvo);
  • kriteriji kategorizacije kolesarskih poti;
  • kriterij dolžine oz. oddaljenosti med posameznimi destinacijami;
  • posamezni novo vzpostavljeni interpretacijski centri kot izhodišče za kolesarske/pohodniške aktivnosti in odkrivanje znamenitosti kraškega sveta (spoznavanje kraške dediščine).

Zgrajena je bila topološko urejena mreža "surovih linij", ki omogoča sestavljanje teh linij oz. topoloških odsekov odsekov v lastne, zaključene produkte v obliki eno- ali večdnevnih kolesarskih in/ali pohodniških tur. Definirana so bila osnovna izhodišča, ki so nato časovno in vsebinsko pogojevala dejansko izgradnjo posameznih KARSTRAIL turističnih proizvodov:

  • enodnevne kolesarske ture v okolici posameznega interpretacijskega centra;
  • 2- in 3-dnevne  kolesarske povezave med posameznimi interpretacijskimi centri;
  • večetapna 8-dnevna kolesarska tura na širšem območju projekta, ki poveže vse interpretacijske centre;
  • pohodniške in učne tematske poti.

Vsi KarstTrail turistični produkti (kolesarske in pohodniške ture, tematske učne poti), kot so bili zasnovani v sklopu projekta Krasn'Krš, so zbrani ter vsebinsko in kartografsko podrobno predstavljeni na spodnjih povezavah.

 

catalog      map